sanjesh.org

اطلاعیه سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص اعلام نتایج اولیه آزمون تبدیل وضع کارکنان اداری به رییس شعبه در سال 1399

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون تبدیل وضع کارکنان اداری به رییس شعبه در سال 1399 می رساند، کارنامه آزمون مذکور از امروز یکشنبه مورخ 15/01/1400 در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. 

براساس آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی و همچنین اطلاعیه آزمون مندرج در درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور (مورخه 99/10/17)، ملاک قبولی در آزمون، کسب حداقل 60 درصد  نمره کل می باشد. بنابراین افرادی مجاز به شرکت در مصاحبه تخصصی و حرفه ای می باشند که براساس کارنامه آزمون، نمره کل 60 و یا بالاتر را کسب نموده اند.

اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزیرات حکومتی براساس جدول زمان بندی و طی نامه رسمی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها، متعاقباً از واجدین شرایط برای حضور در مصاحبه دعوت به عمل می آورد. 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور