sanjesh.org

فهرست بخشي از كتب منابع آزمون سراسري 1398 گروه آزمايشي هنر(نظام 3-3-3-3)

 به اطلاع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1398 می رساند که بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از كتاب هاي: مباني هنرهاي تجسمي (كد:210639)، طراحي1 (كد:210638)، طراحي2 (كد:211644)، آشـنايي با بنـاهاي تـاريخي (كد:210628)، خط در گرافيك (كد:212621)، ترسيم فني و نقشه كشي (كد:210626)، كارگاه نقاشي (كد:211648)، عكاسي1 (210644)، عکاسی2 (کد: 211618) طراحي اندام و لباس (كد:8/494)، كارگاه طراحي نقوش سنتي1 (كد:77/359)، ‌حجم سازي1 (كد:212638)، آشنايي با صنايع دستي ايران1 (كد:30/359) ، مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني (كد:210659)، شناخت سازهای ارکستر سمفونیک1 (سازهای زهی ارشه ای)(کد:210660)، شناخت سازهای ارکستر سمفونیک2 (سازهای بادی و ضربی)(کد:211664) سازشناسی ایرانی(کد:210658) شناخت مواد و مصالح (کد: 210627)، کاربرد رایانه در نقشه کشی (کد: 212664)، حجم شناسی و ماکت شناسی (کد: 212627)، پایه و اصول صفحه آرایی (کد:212620)، مبانی تصویرسازی (کد: 212619)، اصول و مبانی طراحی صحنه (کد:211624)، اصول و مبانی ماسک و گریم (کد: 212625) ، طراحي خواهد شد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور