اطلاعيه پذيرش برگزيدگان جشنواره‌هاي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي ، فارابي و ابن سينا واجد شرايط آئين‌نامه شماره 77897/21 مورخ 5/5/93 درسال تحصيلي 95-94

1394/02/09

 

1-  واجدين شرايط

بر اساس ماده 1 آئين‌نامه شماره 77897/21 مورخ 5/5/93 برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي در صورت شركت در آزمون ورود به مقطع تحصيلي بالاتر و كسب حدنصاب علمي حداقل 90 درصد نمره آخرين فردپذيرفته شده در هركدرشته محل تحصيل، توسط سازمان سنجش به صورت مازاد بر ظرفيت به يكي از دانشگاهها معرفي مي-شوند. 

الف) ورود به  مقطع تحصيلي كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته)

رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره جوان خوارزمي  در دوره هاي دانش آموزي يا كارداني به شرط مشاركت حداقل 50 درصد در دستاورد حائز رتبه، براي ورود به دوره تحصيلي بلافاصله بعدي( كارشناسي پيوسته و ناپيوسته) 

ب) ورود به  مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته

رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي  در دوره كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته به شرط مشاركت حداقل 50 درصد در دستاورد حائز رتبه 

 برگزيدگان جشنواره‌هاي مذكور جهت بررسي پذيرش مي‌توانند به روش ذيل اقدام نمايند.

2- نحوه پذيرش

متقاضيان واجد شرایط می توانند پس از شركت در آزمون و اعلام نتايج نهايي آزمون مقطع مربوط به خود ( آزمون هاي سراسري كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد) از تاريخ 20/6/1394 لغايت 30/6/1394 اقدام به پذيرش از طريق سازمان سنجش نموده (با ارسال مدارك مطابق بند 3) و اين سازمان نسبت به  جايابي متقاضيان واجد شرايط، اقدام لازم را به-عمل خواهد آورد.

3-  مدارك لازم جهت ثبت‌نام 

ـ تصوير معرفي نامه برگزيدگي از دبيرخانه جشنواره مربوطه 

ـ تصوير آخرين مدرك تحصيلي 

ـ تكميل تقاضانامه مربوط به تسهيلات برگزيدگان جشنواره هاي معتبر علمي 

ـ مدارك فوق مي‌بايست از تاريخ 1394/06/20 لغايت 1394/06/30 به سازمان سنجش آموزش كشور ( از طريق آدرس ذیل این اطلاعیه به صورت پستی يا مراجعه حضوري به دبيرخانه اين سازمان) ارسال گردد.

 

تذكر مهم: 

1-  پذيرش بدون آزمون ورودي براي برگزيدگان جشنواره ها وجود ندارد. 

2ـ در هنگام دريافت معرفي نامه براي دانشگاه، ارائه اصل معرفي نامه برگزيدگي در جشنواره مربوطه الزامي است. 

3- چنانچه ارسال مدارك و اطلاعات از طريق پست صورت گيرد، از ارسال اصل مدارك خودداري نمائيد.

4- آئين نامۀ مذكور و فرم تقاضانامه ثبت نامي از طريق سايت اين سازمان و لينك ذيل قابل دريافت مي باشد.

5- تنها برگزيدگان جشنواره هايي كه در آئين نامه به آن اشاره شده است، مجاز به استفاده از تسهيلات مذكور مي باشند.   

6-  نتايج نهايي پذيرش و معرفي به دانشگاه برگزيدگان جشنواره ها حداکثر تا هفته اول مهرماه به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.

 آدرس : تهران- خيابان كريم خان زند- بين خيابان استاد نجات اللهي و سپهبد قرني- پلاك 204

سازمان سنجش آموزش كشور- دفتر طرح و آمار

صندوق پستي: 4378-15875

 

پيوست‌ها:

1- فرم تقاضانامه ثبت نامي‌پذيرش برگزيدگان جشنواره‌ ها 

2ـ آئين‌نامه شماره 77897/21 مورخ 5/5/93

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور