اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص هزینه آزمون زبانهای بین المللی TOEFL و GRE

1398/06/16

 پیرو اطلاعیههای مورخ 98/03/08 و 98/04/30، به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمونهای زبان بین المللی  TOEFL و GRE می رساند، با هماهنگی به عمل آمده با مراجع ذیربط و موسسه ETST، امکان فروش مرحله جدید ووچر  TOEFL به مبلغ 27،500،000 ریال (معادل دو میلیون هفتصدوپنجاه هزار تومان)، فراهم گردیده است، لذا داوطلبان میتوانند با مراجعه با سایت سازمان سنجش آموزش کشور، با ورود به لینک آزمونهای بین المللی، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور