اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشوردرخصوص ثبت نام در مرحله پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي بهمن ماه سال 1399

1399/10/17

با توجه به مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 99/07/22 مقرر گردید برای ظرفیت خالی مانده رشته‌های تحصیلی دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌-‌‌كاربردي مهر ماه سال 1399 پذیرش در نوبت بهمن ماه انجام شود. لذا به اطلاع تمامی متقاضيان (اعم از متقاضیانی كه در پذيرش دوره مذكور در مهرماه ثبت‌نام نموده و يا ثبت‌نام ننموده‌اند)، مي‌رساند كه براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي مراكز آموزشي پذيرنده دانشجو در اين مرحله، مي‌توانند جداول حاوي اطلاعات رشته‌ محلهاي مندرج در ذيل اين اطلاعيه را مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مرکز آموزشي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش و اطلاعيه هاي بعدي اين سازمان در دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1399 «مندرج در درگاه اطلاع رساني اين سازمان» و موارد اعلام شده در اين اطلاعيه از تاريخ 99/10/17 لغايت 99/10/23 به مرکز آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

1- متقاضيان مي‌بايست­ داراي مدرک يا گواهينامه کارداني (فوق ديپلم) بوده و يا حداكثر تا تاريخ 99/11/30 نسبت به اخذ مدرک مربوط اقدام نمايند.

تبصره : متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ 99/07/30 از مقطع کاردانی فارغ التحصیل شده‌اند لازم است معدل درج شده در گواهی کاردانی را در تقاضانامه ثبت‌نام درج نمایند. آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام دانشجوی سال آخر دوره کارداني هستند و حداکثر تا تاریخ 99/11/30 موفق به اخذ مدرک کاردانی خود می‌شوند مجاز به انتخاب کدرشته محل‌هاي اين مرحله مي‌باشند و جهت ثبت معدل کل خود مي بايست ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده تا تاريخ 99/07/30 را در تقاضانامه ثبت نامي درج نمايند، اين متقاضیان مي بايست کاربرگ شماره 103 (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) را تکميل و در زمان ثبت‌نام به مرکز آموزشي مورد نظر خود ارائه نمايند.

2- متقاضيان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق مراكز آموزشي مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 460/000 (چهارصد و شصت هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.

توجه: متقاضيان لازم است از پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام در اين مرحله كه در«لينك ذيل اين اطلاعيه» قرار گرفته است پرينت تهيه نموده و پس از تكميل به مرکز آموزشي مورد تقاضا ارائه نمايند.

3- هر متقاضي مي‌تواند صرفاً يك كدرشته محل از يك گروه آموزشي و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه و دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1399 (اين دفترچه از طريق درگاه اطلاع رسانی اين سازمان قابل دسترسي مي‌باشد) انتخاب نمايد. در صورت ثبت‌نام متقاضی در دو كدرشته محل و يا در دو مرکز آموزشي، اطلاعات وي از بانك اطلاعات پذيرفته‌شدگان يكي از مراکز بر اساس ضوابط اين سازمان حذف شده و اعتراضي هم در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

4- متقاضيان مي‌بايست در زمان ثبت‌ اطلاعات در سامانه مربوط از طريق مراكز آموزشي در خصوص كدرشته محل مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند. پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي متقاضیان قابل تغيير و يا تعويض نيست.

5- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطلاعيه، مراكز مجاز به ثبت‌نام از متقاضيان نخواهند بود و هيچ اقدامي از سوي اين سازمان براي متقاضياني كه بعد از تاريخ تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.

6- چنانچه متقاضي قبلاً در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي مرحله پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌-‌‌كاربردي مهر ماه سال 1399 قرار گرفته باشد و در اين مرحله از پذيرش براي ادامه تحصيل در يکي از مراکز ثبت نام نمايند، قبولي وي لغو و با آنان همانند دانشجو انتقالي رفتار خواهد شد.

7- همه متقاضيان«مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه ­تحصيل نداشته باشند.

8- پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط (در مراكز آموزشي پذيرنده كه به آن مراجعه داشته‌اند) تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي اين سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

9- متقاضیان ضرورت دارد به شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي تحصيلي و ساير موارد مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش و اطلاعيه هاي بعدي اين سازمان در دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌-‌‌كاربردي مهر ماه سال 1399 «مندرج در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان» توجه نمايند.

مدارك لازم براي ثبت‌نام:

1- شش قطعه عكس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

2- یک برگ تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

3- یک برگ تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.

4- اصل مدرک فوق دیپلم و یا کاردانی( اعم از پيوسته/ ناپيوسته) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تاييد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و يا شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به انضمام يك برگ تصوير آن.

5- اصل کاربرگ 103 (فرم تاييد معدل) براي دانشجویانی که تا تاريخ 99/11/30 تمامي دروس مقطع کارداني خود را خواهند گذراند و تاکنون گواهي نامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است. اين دسته از متقاضيان مي بايست ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده تا تاريخ 99/07/30 را در اين کاربرگ و تقاضانامه ثبت نامي درج نمايند.

6- اصل کاربرگ 101 (گواهي اشتغال به كار مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ هاي مذکور) با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار و براي شاغلين نيروهاي مسلح ارائه حکم کارگزيني يا گواهي اشتغال به کار از يگان مربوط براي متقاضيان کدرشته محل هايي که پذيرش درآنها صرفاً مختص شاغلين است.

7- ارائه مدركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص نمايد.

اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته»نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1399:

الف) تغيير شماره تماس مرکز آموزشي:

ردیف

استان

نام و کد مرکز آموزشی

آدرس جدید

شماره تماس جدید

1

البرز

مركز آموزش علمی - كاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین كرج

-

34090518-026

2

اصفهان

مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایران سپهر

-

36687357-031

3

بوشهر

مركز آموزش علمی - كاربردی شركت گروه صنعتی پلیمر بوشهر

-

33543902-077

4

کرمان

مركز آموزش علمی - كاربردی شركت هواپیمایی ماهان

-

32611089-034

5

گیلان

مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تولیدی صنعتی برهان نیروی شمال

-

32121276-013

6

قم

مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر قم

-

37838693-025

ب) استان، دستگاه متقاضي، مرکز آموزشي، رشته تحصيلي، نشاني و تلفن مرکز آموزشي جديد علاوه بر دفترچه مهرماه:

استان

دستگاه متقاضي

مرکز آموزشی

رشته تحصيلي

نشاني و تلفن مرکز آموزشي

کردستان

هيات موسس

مرکز آموزش علمي-کابردي سقز

مهندسي فناوري معماري-طراحي و نوسازي بافت هاي فرسوده

سقز-خيابان سعدي- بالاتر از خانه گستر-جنب مدرسه غيرانتفاعي دانش

36217624-087

با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضيان در سازمان سنجش آموزش کشور به منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا و برای تسریع در ثبت و بررسی درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می­توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضي شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می­شود. متقاضيان می­توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با شماره‌ تلفن گوياي‌: 42163 (كد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

دریافت فایل پیش نویس تقاضانامه دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی بهمن ماه سال 1399: فرمتPDF

دریافت فایل رشته محل های دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی بهمن ماه سال 1399: فرمتPDF

دریافت فایل کاربرگ 103: تایید معدل: فرمتPDF

 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور