اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره ثبت نام در مرحله پذيرش دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي - كاربردي بهمن ماه سال 1399

1399/10/16

با توجه به مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 99/07/22 مقرر گردید برای ظرفیت خالی مانده رشته‌های تحصیلی دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي«ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي – كاربردي مهرماه سال 1399، پذیرش در نوبت بهمن ماه انجام شود. لذا به اطلاع کليه متقاضيان (اعم از متقاضياني كه در پذيرش دوره مذكور ثبت‌نام نموده و يا ثبت‌نام ننموده‌اند)، مي‌رساند كه براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي مراكز آموزشي پذيرنده در اين مرحله، مي‌توانند جداول حاوي اطلاعات رشته‌ محلهاي مندرج در ذيل اين اطلاعيه را مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مرکز آموزشي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي پذيرش و اطلاعيه‌هاي بعدي اين سازمان در دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي‌مهر ماه سال 1399 «مندرج در درگاه اطلاع رساني اين سازمان» و موارد اعلام شده در اين اطلاعيه از تاريخ 99/10/16  لغايت 99/10/22 به مرکز آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

1- متقاضيان مي‌بايست­ داراي گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه (دیپلم سه‌ساله نظام جدید3-3-6 يا نظام ترمي/واحدي شامل: نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه شامل: دوره چهارساله یا شش‌ساله نظری و فنی و حرفه‌ای) بوده و حداكثر تا تاريخ 99/06/30 نسبت به اخذ مدرك تحصيلي ديپلم خود اقدام نموده باشند.

2- متقاضيان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق مراكز آموزشي مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 370.000 (سيصد و هفتادهزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش اقدام نمايند.

توجه: متقاضيان لازم است از پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام در اين مرحله كه در «لينك ذيل اين اطلاعيه» قرار گرفته است پرينت تهيه نموده و پس از تكميل به مرکز آموزشي مورد تقاضا ارائه نمايند.

3- هر متقاضي مي‌تواند صرفاً يك كدرشته محل از يك گروه آموزشي و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه و دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1399 (اين دفترچه از طريق درگاه اطلاع رسانی اين سازمان قابل دسترسي مي‌باشد) انتخاب نمايد. در صورت ثبت‌نام متقاضي در دو كدرشته محل و يا در دو مرکز آموزشي، اطلاعات وي از بانك اطلاعات پذيرفته‌شدگان يكي از مراکز بر اساس ضوابط اين سازمان حذف شده و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

4- متقاضيان مي‌بايست در زمان ثبت‌ اطلاعات در سامانه مربوط از طريق مراكز آموزشي در خصوص كدرشته محل مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند. پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير و يا تعويض نيست.

5- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطلاعيه، مراكز مجاز به ثبت‌نام از متقاضيان نخواهند بود و هيچ اقدامي از سوي اين سازمان براي متقاضياني كه بعد از تاريخ تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.

6- چنانچه متقاضي قبلاً در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي مرحله پذيرش دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1399  قرار گرفته باشد و در اين مرحله از پذيرش براي ادامه تحصيل در يكي از مراكز ثبت‌نام نمايد، قبولي قبلي وي لغو و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

7- همه متقاضيان«مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه ­تحصيل نداشته باشند.

8- پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط (در مراكز آموزشي پذيرنده كه به آن مراجعه داشته‌اند) تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي اين سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

9- م ضرورت دارد به شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي تحصيلي و ساير موارد مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش  و اطلاعيه هاي بعدي اين سازمان در دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1399 «مندرج در درگاه اطلاع رساني اين سازمان» توجه نمايند.

مدارك لازم براي ثبت‌نام:

1- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

2- تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

3- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.

4- اصل گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه(دیپلم سه‌ساله نظام جدید3-3-6 يا نظام ترمي/واحدي شامل: نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه شامل: دوره چهارساله یا شش‌ساله نظری و فنی و حرفه‌ای) با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.

5- اصل کاربرگ 101 (گواهي اشتغال به كار مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ هاي مذکور) با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار و براي شاغلين نيروهاي مسلح ارائه حکم کارگزيني يا گواهي اشتغال به کار از يگان مربوط براي متقاضيان کدرشته محل هايي که پذيرش درآنها صرفاً مختص شاغلين است.

6- ارائه مدركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص نمايد.

اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1399:

 الف) تغيير شماره تماس و آدرس مرکز آموزشي:

ردیف

استان

نام  مرکز آموزشی

آدرس جدید

شماره تماس جدید

1

البرز

مركز آموزش علمی - كاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین كرج

-

34090518-026

2

اصفهان

مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایران سپهر

-

36687357-031

3

بوشهر

مركز آموزش علمی - كاربردی شركت گروه صنعتی پلیمر بوشهر

-

33543902-077

4

کرمان

مركز آموزش علمی - كاربردی شركت هواپیمایی ماهان

-

32611089-034

5

گیلان

مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تولیدی صنعتی برهان نیروی شمال

-

32121276-013

6

فارس

مركز آموزش علمی - كاربردی سلامت دهكده سبز

شیراز- بعد از دروازه قرآن- مقابل شهرک رکن‌آباد

-

7

قزوین

مركز آموزش علمی - كاربردی فرماندهی انتظامی استان قزوین

-

32237009-028

8

قم

مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر قم

-

37838693-025

ب) استان، دستگاه متقاضي، مرکز آموزشي، رشته تحصيلي، نشاني و تلفن مرکز آموزشي جديد علاوه بر دفترچه مهرماه:

استان

دستگاه متقاضي

مرکز آموزشی

رشته تحصيلي

نشاني و تلفن مرکز آموزشي

کردستان

هيات موسس

مرکز آموزش علمي-کابردي سقز

کارداني حرفه اي مديريت کسب و کار

سقز-خيابان سعدي- بالاتر از خانه گستر-جنب مدرسه غيرانتفاعي دانش

36217624-087

کارداني حرفه اي هنرهاي تجسمي-گرافيک

کارداني فني فناوري اطلاعات-اينترنت و شبکه هاي گسترده

کارداني فني معماري - معماري شهري

کارداني فني نرم افزار- برنامه سازي کامپيوتري

ج) تغيير تعريف شاغل، شرايط اختصاصي، كد اشتغال و امكانات رفاهي مرکز آموزشي:

نام استان

نام مرکز

تعریف شاغل و

شرایط اختصاصی

کد اشتغال

امكانات رفاهي

سلف سرویس

خوابگاه

وسیله ایاب و ذهاب

فارس

مركز آموزش علمی - كاربردی

سلامت دهكده سبز

-

-

-

-

+

 با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضيان در سازمان سنجش آموزش کشور به منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا و برای تسریع در ثبت و بررسی درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می­توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضي شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می­شود. متقاضيان می­توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با شماره‌ تلفن گوياي‌: 42163 (كد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند. 

دریافت فایل فايل رشته محل‌ها ي دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» دانشگاه جامع علمي كاربردي -بهمن ماه 1399 در قالب PDF

دریافت فایل تقاضانامه دوره كادراني دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن ماه 1399 در قالب PDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور