اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت نام و اعلام رشته‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به مرحله پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي (معدل فوق ديپلم) مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته بهمن ماه سال 1399

1399/10/16

پيرو انتشار اطلاعيه ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي (معدل فوق ديپلم) مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته بهمن ماه سال 1399 در تاريخ 99/10/11، ضمن اعلام اصلاحات جديد به شرح ذيل مربوط به اطلاعيه مذکور، بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان اين مرحله از پذيرش مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضیانی كه تا اين تاريخ (99/10/16) براي ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز شنبه مورخ 99/10/20 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در اين مرحله از پذيرش اقدام نمايند. لذا متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق اطلاعيه ثبت‌نام و انتخاب رشته مذکور و مندرجات اين اطلاعيه، به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در اين مرحله از پذيرش اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

لازم به تاكيد است با توجه به فشردگي زماني در ساير فرآيندهاي اين مرحله از پذيرش، مهلت اعلام شده به هيچ وجه قابل تمديد مجدد نمي‌باشد. لذا ضرورت دارد متقاضیان در زمان تعيين شده نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته و يا ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

يادآوري مهم درخصوص درج ميانگين معدل:

آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام، دانشجوی سال آخر هستند و حداکثر تا تاریخ 99/11/30 موفق به اخذ مدرک کاردانی خود می‌شوند لازم است در زمان ثبت‌نام میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده تا تاریخ 99/07/30 را در تقاضانامه ثبت‌نام دراين مرحله از پذيرش به‌صورت دقيق و صحيح درج و علاوه برآن فرم مخصوص معدل مندرج در ذيل اين اطلاعيه را تكميل نموده و به تأييد مؤسسه محل تحصيل مقطع كارداني خود رسانده و نزد خود نگهداري نمايند. در صورت عدم درج صحيح معدل كل و يا ميانگين واحدهاي گذرانده تا تاريخ تعيين شده در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي و يا فرم معدل، مطابق ضوابط قبولي اين‌دسته از متقاضيان لغو خواهد شد.


فايل نهايي اصلاحات مربوط به مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي كارداني به كارشناسي ناپيوسته 1399 در قالب PDF

فرم ميانگين معدل مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي كارداني به كارشناسي بهمن ماه 1399 درقالب PDF

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور