اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اسامي ‌معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت ‌پذيرش كد رشته‌محل‌هاي داراي شـرايط خاص آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان نقشه‌برداري كشور در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 و زمان ومحل انجام مراحل مصاحبه از معرفي شدگان

1396/06/06

 سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله از كليه داوطلباني كه اسامي آنان به‌‌ عنوان معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت پذيرش كد رشته‌محل‌هاي‌ داراي شرايط خاص آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح (كدرشته‌محل 3198 «مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداري») و آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان نقشه‌برداري كشور (كدرشته محل‌هاي 3195 و 3199 «مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداري») در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرارگرفته است دعوت مي‌نمايد، براساس برنامه زماني تعيين شده و با همراه داشتن مدارك مورد نياز  اعلام شده از سوي موسسات، براي انجام مصاحبه و ساير مراحل مختلف گزينش به نشاني ذيل مراجعه نمايند.

آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 

الف- زمان و مكان مصاحبه: 

زمان:  - خواهران از ساعت 8:00  صبح تا ساعت 16:00 عصر روز يكشنبه 96/06/12

- برادران از ساعت 8:00  صبح تا ساعت 16:00 عصر روز دوشنبه 96/06/13 

مكان: تهران، ميدان وليعصر (عج)، بلوار كشاورز، بين بيمارستان‌ ساسان و بيمارستان پارس، خيابان شهيد حسين شوريده، آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح. 

ب- مدارك لازم: 

1- سه سري تصوير از تمامي صفحات شناسنامه، 2 – سه سري تصوير از پشت و روي كارت ملي،  3 – سه سري تصوير گواهينامه كارداني و يا مدرك دال بر فارغ‌التحصيلي در مقطع كارداني، 4 – سه قطعه عكس،  5- درصورت عضويت در بسيج و يا داشتن كارت پايان خدمت، تصوير مدارك لازم ارائه گردد.

آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان نقشه برداري كشور

الف- زمان و مكان مصاحبه: 

زمان: از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 17:00 عصر روزهاي يكشنبه 96/06/12 ،  دوشنبه 96/06/13،  سه شنبه 96/06/14 و چهارشنبه 96/06/15 براساس حروف الفبا مندرج در سايت اينترنتي اين آموزشكده به نشاني www.gtc.ac.ir

مكان: آموزشكده فني نقشه‌برداري واقع در تهران ، ميدان آزادي ، خيابان معراج ، سازمان نقشه برداري كشور.

ب- مدارك لازم:

1- اصل و تصوير مدرك كارداني و ريز نمرات به‌همراه گواهي معدل (الزامي)، 2- اصل و تصوير ريز نمرات و گواهينامه دوره متوسطه و پيش‌دانشگاهي (الزامي)، 3- گواهي مبني بر عناوين برتر علمي در سطح كشور در دوره دانش‌آموزي و كارداني(اختياري)، مانند المپيادهاي دانش‌آموزي، دانشجوي نمونه كشوري و جشنواره‌هاي خوارزمي، 4- تأليفات و آثار پژوهشي و فعاليت‌هاي آموزشي(اختياري)، 5- صلاحيت و قابليت‌هاي عمومي(اختياري) از قبيل زبان خارجي، ورزشي، هنري، مذهبي و ... ، 6- مداركي دال بر بومي بودن در تهران، از قبيل سند خانه يا اجاره‌نامه، حكم اشتغال به كار اولياء يا همسر، آخرين فيش آب يا برق (الزامي)، 7- اصل و تصوير كارت ملي و شناسنامه (الزامي)، 8- در صورت آماده نبودن مدرك كارداني، گواهي فارغ‌التحصيلي با ذكر معدل و تاريخ فارغ‌التحصيلي از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي قبلي (الزامي)، 9- مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه (الزامي). 

 

مشاهده فهرست اسامی

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور