اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با تمديد مدت زمان ثبت‌نام و انتخاب رشته در آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395 و همچنين اعلام رشته محل‌هاي جديد و اصلاحات در دفترچه راهنماي آزمون مذكور

1395/03/18

 پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ متقاضيان آزمون مزبور مي‌رساند، با توجه به برخي اصلاحات و اعلام رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق‌الذكر و به منظور مساعدت براي ثبت‌نام و درج كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي، مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا پايان روز يكشنبه مورخ 95/3/23 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط و همچنين كدرشته محل‌هاي تحصيلي و اين اطلاعيه، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا پايان روز يكشنبه مورخ 95/3/23 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام خود را تكميل و كدرهگيري ثبت‌نام دريافت نموده‌اند نيز، در صورت تمايل و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه، مي‌توانند نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي و يا اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.
 
الف) اصلاحات كلي دفترچه راهنما:
ظرفيت كدرشته محل 4172 از مجموعه رشته امتحاني 512- علوم ورزشي مربوط به دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) از 60 نفر به 40 نفر كاهش پيدا كرده است.
مؤسسه غيرانتفاعي البرز قزوين به دانشگاه ارتقاء يافته است. لذا عنوان صحيح «دانشگاه غيرانتفاعي البرز ـ قزوين مي‌باشد».
آدرس مؤسسه غيرانتفاعي رسالت كرمان به شرح زير مي‌باشد: كرمان، انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عباد.
تلفن: 33232881-33210007   نمابر: 33227767-034   نشاني وبگاه: www.resalatkerman.ir
 
ب) حذفيات كدرشته محل از دفترچه راهنما:
با توجه اعلام رسمي مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، كدرشته محل‌هاي 2805 از مجموعه رشته امتحاني 214- علمي كاربردي معماري، 4932 از مجموعه رشته امتحاني 602- علمي كاربردي صنايع دستي، 4935 از مجموعه رشته امتحاني 603- علمي كاربردي مرمت و احياي بناهاي تاريخي و 5108 از مجموعه رشته امتحاني 607- موزه داري مربوط به دوره روزانه آن مركز آموزش عالي از جداول كدرشته‌ محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنما حذف شده است و به عبارت ديگر پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل‌ها صورت نخواهد پذيرفت.
 
توضيح مهم: با توجه اينكه در كدرشته امتحاني 607- موزه‌داري، منحصراً مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد، اين كدرشته امتحاني از مجموعه رشته‌هاي امتحاني آزمون مزبور حذف مي‌شود.


روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور