اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاريخ و نحوه پرينت كارت ورود به جلسه و همچنين زمان برگزاري آزمون عملي رشته بازيگري از كد رشته امتحاني 1357 آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397

1397/04/10

 پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 97/4/3 در پايگاه اينترنتي اين سازمان و همچنين هفته نامه خبري و اطلاع رساني روز دوشنبه مورخ 97/4/4 در خصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي بورسيه، داراي شرايط خاص و برنامه زماني برگزاري آزمون تشريحي و يا پروژه عملي كدرشته‌هاي ذيربط در آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397، بدين وسيله از آن دسته داوطلباني كه در رشته بازيگري از كدرشته امتحاني 1357 مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي خود )از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور و يا سايت دانشگاه آزاد اسلامي ) در موعد مقرر اقدام و هزينه برگزاري پروژه عملي آزمون مذكور را پرداخت نموده و حداقل يكي از كد رشته محل‌هاي تحصيلي بازيگري را انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند كه لازم است براي شركت در آزمون عملي با توجه به موارد به شرح ذيل اقدام نمايند.

بديهي است آن دسته از داوطلبانيكه در اين مرحله نسبت به اعلام علاقه‌مندي و پرداخت هزينه اقدام ننموده و يا در تاريخ برگزاري آزمون پروژه غايب جلسه آزمون باشند، نتيجه پروژه يا آزمون عملي براي آنها به صورت نمره صفر«0» منظور شده و نمره كل نهايي آنها با اعمال نمره صفر«0» پروژه آزمون عملي محاسبه خواهدشد.

لازم به تأكيد است داوطلباني كه منحصراً متقاضي تحصيل در اين رشته در دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشند نيز مي‌بايست به شركت در آزمون پروژه عملي اقدام نمايند.

زمان و مكان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملي رشته بازيگري:

- مصاحبه و آزمون پروژه عملي بازيگري از كد رشته امتحاني 1357 مطابق جدول ذيل در روزهاي 24، 25، 26، 27 و 97/04/28  به نشاني تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهيد چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر برگزار مي‌گردد.

توضيح: داوطلبان لازم است براي تعيين نوبت مصاحبه قبل از ساعت 8:00 صبح (از ساعت 7:30) با همراه داشتن كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و نيز پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون ارشد 97 در محل آزمون حضور داشته باشند.

داوطلباني كه نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده‌اند، لازم است براي پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذكور از روز جمعه مورخ 97/04/22 به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه اينترنتي و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

آمادگي داوطلبان بايد به شرح ذيل باشد:

الف) همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارك مربوط به سوابق بازيگري (مانند بروشور، پوستر يا عكس) و ديگر فعاليت‌هاي تئاتري اعم از آموزشي، پژوهشي و هنري. ب) آمادگي براي اجراي يك قطعه نمايش به صورت بداهه. ج) اجراي يك قطعه منتخب كه پيشتر به آگاهي داوطلب رسيده‌است. د) خانم‌ها مي‌بايست تك‌گويي «الكترا» در صفحات 189 و 190 از نمايشنامه «الكترا» اثر «سوفوكل» ترجمه «محمد سعيدي» انتشارات علمي و فرهنگي سال 1375 اجرا و بازي كنند (مطابق متن ذيل). هـ) آقايان لازم است تك گويي «مارك آنتوني» در صفحات 790 و 791 از نمايشنامه «ژوليوس سزار» در كتاب «مجموعه آثار نمايشي ويليام شكسپير» جلد اول، ترجمه «علاالدين پازارگاردي»، انتشارات سروش، سال 1375 را اجرا و بازي كنند (مطابق متن ذيل).

دريافت فايل جدول زمانبندي مراجعه براي آزمون عملي بازيگري و متن منولوگ آزمون عملي بازيگري به تفكيك نقش خانم ها و آقايان: با فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور