اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام نتايج آزمون اختصاصي از دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

1396/07/26

  پيرو اطلاعيه مورخ 96/05/29 به اطلاع دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه كه در آزمون اختصاصي روز جمعه مورخ 96/06/24 شركت نمودند مي‌رساند فهرست اسامي آن دسته از متقاضياني كه با توجه به اعلام نظر معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نتيجه علمي آزمون مذكور در رديف واجدين شرايط علمي براي جايابي در موسسات آموزش عالي قرار گرفته‌اند به شرح ذيل اعلام مي‌گردد. لذا واجدين شرايط لازم است از روز سه‌شنبه مورخ 96/08/02 با مراجعه به سايت اين سازمان براي انتخاب كدرشته محل به منظور تعيين دانشگاه محل جايابي نسبت به انجام انتخاب رشته از رشته‌هاي مندرج در اطلاعيه‌اي كه در همان روز (سه‌شنبه 96/08/02) منتشر مي‌گردد، اقدام نمايند.

لازم به تاكيد است پس از انجام مرحله انتخاب رشته و اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان، مسؤليت اثبات و ارائه مستندات قانوني لازم جهت ثبت‌نام و ادامه تحصيل بر عهده متقاضيان خواهد بود.

 

>> مشاهده فهرست اسامی<<

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور