اطلاعية سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اضافه شدن كد رشتة امتحاني 1145 (مجموعه امور فرهنگي) به مجموعه رشته‌هاي آزمون ورودي كارشناسي ارشد سال 1396

1395/10/09

پيرو انتشار دفترچة راهنماي ثبت نام آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1396 (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1396به اطلاع مي‌رساند داوطلبان متقاضي شركت در رشتة امتحاني "امور فرهنگي" مي‌توانند با مراجعه به سايت سازمان نسبت به ثبت نام در اين رشته با مواد آزمون و گرايش‌هاي زير اقدام نمايند. لازم به ذكر است پذيرش در اين رشته به صورت شناور و صرفاً براي دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي‌شود. لذا داوطلباني كه ثبت نام خود را انجام داده‌اند مي‌توانند تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 1395/10/11 نسبت به ويرايش و اصلاح ثبت نام اقدام و كد مذكور را علاوه بر كد رشتة امتحاني اصلي خود انتخاب نمايند و داوطلباني كه تاكنون ثبت نام نكرده‌اند نيز در صورت تمايل مي‌توانند تا پايان روز شنبه مورخ1395/10/11 نسبت به ثبت نام خود اقدام و كد رشته امتحاني مذكور را به عنوان رشته امتحاني دوم انتخاب نمايند.

1145- مجموعه امور فرهنگي*
(پذيرش دانشجو در اين رشته امتحاني فقط براي دانشگاه آزاد اسلامي صورت مي‌پذيرد)
عناوين دروس امتحاني: 1- زبان‌ عمومي و تخصصي (انگليسي‌)، 2- تئوري‌هاي سازمان و مديريت، 3-نظريه‌هاي فرهنگي ، 4- آمار و روش تحقيق، 5- مديريت نهادهاي فرهنگي در ايران، 6- فرهنگ و هنر ايران و جهان.
رشته
گرايش
كد ضريب
ضرايب دروس امتحاني به ترتيب دروس (از راست به چپ)
1
2
3
4
5
6
 
امور فرهنگي
1) مديريت امور فرهنگي
1
2
3
3
3
3
3
 
2) برنامه‌ريزي امور فرهنگي
1
2
3
3
3
3
3
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور