اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره برخي اصلاحيات در جداول رشته‌هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و همچنين تمديد مهلت ثبت نام در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1396

1395/09/22

پيرو اطلاعيه مورخ 95/09/14 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D ) سال 1396 مي رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (95/09/22) براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان ثبت نام بتوانند تا روز سه شنبه مورخ 95/09/30 نسبت به ثبت نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و اصلاحيات اين اطلاعيه با فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

اصلاحيات جداول رشته هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنما

رديف

كدرشته امتحاني

عنوان رشته امتحاني

مورد و يا موارد اصلاحي

1

2101

زبان و ادبیات فارسی

جدول رشته هاي مرتبط: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پايداري، آموزش زبان فارسی، زبان و ادبیات فارسی گرایش هاي نظريه ها و نقد ادبي، ويرايش و نگارش و ادبيات روايي، آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

2

2122

تاريخ ـ تاريخ ايران دوره اسلام

جدول رشته هاي مرتبط: تاریخ و تمامی گرایش­های آن، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تشیع، ایران شناسی، تاریخ ملل و تمدن اسلامی، تاريخ علم، فلسفه علم، الهيات و معارف اسلامي، سطح سه حوزه

3

2131

الهيات ـ اديان و عرفان

جدول رشته هاي مرتبط: تمامی رشته هاي اديان و عرفان، فلسفه دين، فلسفه غرب، الهيات و معارف اسلامي، سطح سه حوزه

4

2133

الهيات ـ كلام

جدول رشته هاي مرتبط: تمامی رشته هاي كلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و كلام (حكمت) اسلامي، علوم حديث – گرايش كلام و عقايد، الهيات و معارف اسلامي، سطح سه حوزه

5

2136

فلسفه

جدول رشته هاي مرتبط: تمامی رشته­های فلسفه و رشته ها با گرايش فلسفه، تمامی گرایش­های الهیات و معارف اسلامی، تمامی گرایش هاي ریاضی، تمامی گرایش های فیزیک، تاریخ علم دوره اسلامی، فلسفه هنر، فلسفه و كلام اسلامي، الهيات و معارف اسلامي، سطح سه حوزه

6

2141

فلسفه تعليم و تربيت

جدول رشته هاي مرتبط: تمامي رشته ها

7

2142

برنامه ريزي درسي

جدول رشته هاي مرتبط: تمامي رشته ها

8

2143

مديريت آموزشي

جدول رشته هاي مرتبط: تمامي رشته ها

9

2145

تكنولوژي آموزشي

جدول رشته هاي مرتبط: تمامي رشته ها

10

2338

مهندسي معدن ـ مكانيك سنگ

تصحيح عنوان دروس اختصاصي: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک سنگ) و کارشناسی ارشد شامل ( مكانيك محيط هاي پيوسته ـ طراحی و اجراي فضاهاي زیرزمینی)

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور