دسترسی به اطلاعیه و پیوندهای اعلام نتایج و کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور

1390/10/27
عنوان گروه آزمون - ثبت نام
سال
زمان اعلام نتايج
اطلاعيه مربوط به اعلام نتايج
كارنامه
سراسري با آزمون و پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
1394
پذيرفتـه‌شدگان نهايـي رشتـه‌هاي مختلف تحصيلـي نيمه‌متمركـزدانشگاهها و موسسات آموزش عالي درآزمون سـراسـري سال 1393
1394
94/7/13
-
-
مرحله پذيرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) دوره بهمن ماه
1394
-
-
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
1394
1394
-
مرحله پذيرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي
1393
دوشنبه 29/10/1393 اعلام شد
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
1394
-
مرحله پذيرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي
1393
يكشنبه 28/10/93 اعلام شد
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
 -
 -
-
 -
آزمون كارداني فني و كارداني حرفه اي مهر ماه 1393 دانشگاه جامع علمي – كاربردي
1394
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
آزمون مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه اي ناپيوسته مهر ماه 1394 دانشگاه جامع علمي – كاربردي
1393
-
-
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
 
-
-
 -
نتايج اوليه
 1394
 
-
نتايج معرفي شدگان مصاحبه
 -
 -
 -
نتايج نهايي
 -
 -
 -
1393
-
-
 -
1394
-
-
 -
 -
-
 -

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد