دسترسی به اطلاعیه و پیوندهای ثبت نام های سازمان سنجش آموزش کشور

1390/10/27
عنوان گروه آزمون - ثبت نام
سال
تاريخ ثبت نام
زمان برگزاري
1394
19/11/93 الي 28/11/93
پنج شنبه ، جمعه و شنبه
21 ، 22 و 23/3/94
1394
17/8/93 الي 25/8/93
چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 15، 16 و 17/11/93
1394
3/3/94 الي 10/3/94
عصر جمعه
16/5/94
1394
13/2/94 الي 20/2/94
صبح جمعه
16/5/94
 
 
 
 
آزمون كارداني فني و كارداني حرفه اي بهمن ماه 1393 دانشگاه جامع علمي – كاربردي
1393
20/8/93 الي 27/8/93
پذيرش با سوابق تحصيلي
آزمون مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه اي ناپيوسته بهمن ماه 1393 دانشگاه جامع علمي – كاربردي
1393
9/10/93 الي 15/10/93
پذيرش با سوابق تحصيلي
1394
16/9/93 الي 23/9/93
جمعه 15/12/93
 
 
 
كارشناسي ارشد فراگير
1394
21/10/93 الي 28/10/93
جمعه 4/2/94
 
 
 
 
 
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد