اطلاعيه وزارت نيرو درباره اصلاحات سري اول دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) سال1396

1396/01/27

 پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون شركت­هاي وابسته (غيردولتي) زيرمجموعه شركت‌هاي مادرتخصصي توانير و مهندسي آب و فاضلاب كشور در تاريخ 95/12/18 و همچنين پيرو اطلاعيه مورخ 95/12/22، به اطلاع كليه متقاضيان مي‌رساند اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام اعمال گرديده كه به همين دليل مقرر گرديد امكان ثبت‌نام مجدد براي داوطلبان واجد شرايط مهيا گردد. لذا با توجه به مراتب فوق داوطلبان مي‌توانند با توجه به شرايط اعلام شده در صورتي واجد شرايط براي ثبت‌نام در اين آزمون مي‌باشند از تاريخ 96/1/27 لغايت 96/1/29 با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه دفترچه راهنما و اطلاعيه مورخ 95/12/22 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. هم‌چنين داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با عنايت به توضيحات ذيل در صورت علاقه‌مندي مي‌توانند در بازه ذيل با مراجعه به قسمت ويرايش نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

-رشته‌هاي تحصيلي به شرح جدول ذيل به عنوان رشته‌‌هاي تحصيلي مجاز به رشته‌هاي شغلي كارشناس نرم افزار (كد2635)، كارشناس IT «ويژه بخش حراست» (كد2636)، كارشناس كامپيوترو فناوري اطلاعات (كد2637)، مهندس برق – قدرت (كد2639)، مهندس عمران (كد2644)، كارشناس منابع آب (كد2646) اضافه مي‌گردد.
كد و عنوان رشته تحصيلي
شامل كدشغل محلهاي
کدو عنوان
رشته شغلي
31206:مهندسي تكنولوژي نرم افزار(ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)-32572:مهندسي تكنولوژي كامپيوتر- نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،دكتري)
10011،10105،10149،10168،10217،10240،10269،10275
10311،10312،10341،10353،10380،10406،10458،10463
10471،10510،10511،10532،10544،10557،10643
كارشناس نرم‌افزار
(كد2635)
31206:مهندسي تكنولوژي نرم افزار(ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)-32572:مهندسي تكنولوژي كامپيوتر- نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،دكتري)
10202،10335
كارشناس IT
(ويژه بخش حراست)
(كد2636)
31206:مهندسي تكنولوژي نرم افزار(ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)-32572:مهندسي تكنولوژي كامپيوتر- نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،دكتري)
10148،10189،10611،10634
كارشناس كامپيوتروفناوري اطلاعات (كد2637)
32073:مهندسي برق – شبكه هاي انتقال وتوزيع (ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)
32573:مهندسي علمي كاربردي برق – شبكه هاي انتقال وتوزيع(ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)- 32574:مهندسي برق – قدرت –سيستم هاي فشارقوي الكتريكي(ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)
10015،10016،10017،10022،10023،10024،10025،10026
10087،10088،10089،10090،10091،10092،10093،10094
10106،10107،10128،10129،10130،10131،10132،10133
10134،10135،10136،10137،10138،10139،10140،10141
10142،10143،10144،10150،10169،10170،10171،10172
10173،10174،10175،10176،10177،10178،10179،10193
10194،10242،10259،10315،10316،10317،10318،10319
10354،10415،10439،10440،10464،10465،10479،10500
10501،10552،10558،10595،10596،10597،10598،10599
10600،10613،10614،10615،10655،10679،10680،10681،
10682،10683،10684،10685،10686،10687،10688،
10696،10697،10698،10699،10700،10701،10702،10703
10704،10705،10714،10715،10721
مهندس برق – قدرت (كد2639)
32575:مهندسي علمي كاربردي عمران –ساختمان هاي آبي (ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)- 32576:مهندسي علمي كاربردي عمران – شبكه هاي آب وفاضلاب (ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)
10218،10219،10220،10221،10222،10223،10229،10230
10244،10245،10246،10247،10248،10249،10250،10251
10260،10261،10262،10263،10323،10324،10325،10326
10327،10328،10343،10344،10355،10356،10360،10361
10362،10381،10390،10391،10392،10400،10408،10441
10466،10472،10473،10474،10480،10481،10482،10488
10489،10490،10491،10502،10503،10515،10522،10523،
10524،10525،10533،10534،10535،10536،10537،10545،10546،10547،10548
10553،10563،10564
مهندس عمران (كد2644)
32575:مهندسي علمي كاربردي عمران – ساختمان هاي آبي (ليسانس،فوق ليسانس،دكتري)
10414
كارشناس منابع آب (كد2646)
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور