اطلاعيه درخصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت آزمون استخدامي مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي بين‌المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1394/07/08
بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان زیر كه موفق به كسب حدنصاب گرديده اند، مي رساند تا با دردست داشتن مدارك (اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي) جهت انجام مصاحبه به آدرس تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان نجات اللهي، نبش خيابان سپند، پلاك 130 مركز مطالعات و همكاري هاي علمي بين المللي در روز چهارشنبه مورخ 15/7/1394 مراجعه نمايند.
كارشناس امور اداري و رفاهي
 
دانشگاه
رشته
مقطع
نام نام خانوادگي
رديف
تهران
اقتصاد
كارشناسي ارشد
گيتي شاكري
1
تهران
مديريت اجرايي
كارشناسي ارشد
مسعود تيموري
2
علم و صنعت ايران
مديريت اجرايي
كارشناسي ارشد
الهام نورائي پور
3
شاهرود
مديريت اجرايي
كارشناسي ارشد
محسن عيني
4
علامه طباطبايي
مديريت اجرايي
كارشناسي ارشد
مرضيه اسماعيل زاده
5
صنعتي شريف
اقتصاد
كارشناسي ارشد
حسن ابراهيمي
6
تهران
اقتصاد
كارشناسي ارشد
نرگس جاويدي عبدالهزاده اول
7
تهران
مديريت بازرگاني
كارشناسي ارشد
نوين هاشمي
8
 
كارشناس برگزاري همايش ها
 
دانشگاه
رشته
مقطع
نام نام خانوادگي
رديف
تهران
روابط بين اللمل
دكترا
فائزه قاسمي
1
شهيد بهشتي 
علوم سياسي
كارشناسي
مهسا اسفندياري
2
تهران
روابط بين اللمل
كارشناسي ارشد
علي اصغر غفوري شعار
3
تهران
علوم سياسي
كارشناسي ارشد
جاهد اميراصلانلو
4
علامه طباطبايي
روابط بين اللمل
كارشناسي ارشد
عليرضا آقايي
5
تهران
علوم سياسي
كارشناسي ارشد
محمدرضا رحمت خواه دربان
6
علامه طباطبايي
روابط عمومي
كارشناسي ارشد
حسنيه ارباب فضلي
7
تهران
علوم سياسي
كارشناسي
حنانه اكبري نوري
8
 
كارشناس برنامه ريزي
 
دانشگاه
رشته
مقطع
نام نام خانوادگي
رديف
تهران
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
كارشناسي ارشد
رضا اميري
1
ازاد واحد تهران جنوب
مديريت سيستم ها
كارشناسي ارشد
مريم نصرتي نيا
2
خواجه نصير طوسي
مديريت سيستم ها
كارشناسي ارشد
مهيا عسگر شهبازي
3
علوم اقتصادي
مديريت سيستم ها
كارشناسي ارشد
كژال رشيدي
4
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور