اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام كد قبولي نهائي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1396 براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 ،18 ، 20، 21 ، 22 ،23 و 24 اعلام گرديده است

1396/07/29

 پيرو اطلاعيه مورخ 96/07/02 اين سازمان درخصوص آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 كه جهت انجام مراحل مصاحبه و گزينش رشته‌هاي مختلف تحصيلي به كدهاي 11 و 17 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، 12 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)، 14 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري)، 15 (رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، 18 (رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، 20 (دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله«عج») ، 21 (دانشگاه شهيد مطهري) ، 22 (دانشگاه مذاهب اسلامي) ، 23 (دانشگاه صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران) ، 24 (الهيات و معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع))  در آزمون سراسري معرفي شده‌اند، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند پس از بررسي مراحل مصاحبه و يا صلاحيت‌هاي عمومي گزينش آنها از سوي دانشگاهها و موسسات و يا هيأتهاي مركزي گزينش ذيربط، اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي ‌رشته‌هاي مختلف تحصيلي داوطلبان مذكور به شرح ذيل اعلام مي‌گردد. قبول‌شدگان لازم است با در دست داشتن مدارك لازم براي ثبت‌نام در يكي از روزهاي دوشنبه مورخ  96/08/01 و يا سه‌شنبه مورخ 96/08/02 به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نمايند. كليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. عدم مراجعه بموقع براي ثبت‌نام به منزله انصراف از قبولي رشته ‌اعلام شده خواهد بود. 

تذكرات مهم:

1- ساير معرفي‌شدگان به دليل عدم تائيد از سوي دانشگاهها و موسسات و يا هيأتهاي مركزي گزينش ذيربط، در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي اعلام شده قرار نگرفته‌اند و وضعيت آنان نسبت به قبل تغيير نمي‌يابد.

2- داوطلباني كه علاوه بر كدرشته‌هاي اعلام شده در اين اطلاعيه داراي كدقبولي قبلي نيز بوده‌اند، قبولي قبلي آنان لغو شده و مي‌بايست در رشته قبولي جديد ثبت نام نمايند. 

 

مشاهده فهرست قبول شدگان نهایی

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور