اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي رشته‌ عكاسي از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص گروه آزمايشي هنر درآزمون سراسري سال 1396

1396/05/07

 پيرو اطلاعيه مورخ 1/5/96 بدين‌‌ وسيله‌ به اطلاع كليه متقاضيان رشته­ تحصيلي عكاسي كه در زمان مقرر (از تاريخ 96/4/17 لغايت 96/4/22) نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده ­اند، مي‌رساند كه پرينت كارت آزمون عملي رشته ذيربط 48 ساعت قبل از تاريخ برگزاري آزمون از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود، محل و زمان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته فوق الذكر از تاريخ 96/5/21 لغايت 96/5/25 براساس جدول ذيل مي­باشد و داوطلبان مي­بايست از ساعت 8:00 صبح در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.  همچنين پيشنهاد مي­شود داوطلبان از عكسهاي شاخص خود چند نمونه پرينت تهيه و در جلسه­ي آزمون به همراه داشته باشند.

نام رشته
زمان آزمون (به ترتيب حرف اول نام خانوادگي)
محل رفع نقص و برگزاري آزمون
عكاسي
خواهران: الف تا ب صبح و پ تا خ بعدازظهر روز شنبه مورخ 96/5/21
خواهران: د تا س صبح و ش تا ع بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 96/5/22
خواهران: غ تا مذ صبح و مر تا ي بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/5/23
برادران: الف تا س صبح و ش تا ي بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 96/5/24
پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران-خيابان انقلاب-درب اصلي دانشگاه-دانشكده هنرهاي تجسمي
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور