اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام كد قبولي نهائي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1395 براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 ،18، 20، 21 و 22 اعلام گرديده است و همچنين اعلام كد قبولي براي آن دسته از داوطلباني كه نتيجه مصاحبه آنها در مرحله تجديد نظر از سوي مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش مورد تأييد قرار گرفته است

1395/08/04

 پيرو اطلاعيه مورخ 95/7/4 اين سازمان درخصوص آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1395 كه جهت انجام مراحل مصاحبه و گزينش رشته‌هاي مختلف تحصيلي به كدهاي 11 و 17 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت‌دبير شهيدرجايي)، 12(رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)، 14(دانشگاه علوم‌قضايي و خدمات‌اداري‌دادگستري)، 15 (رشته مديريت ‌بيمه‌اكو دانشگاه علامه‌طباطبايي)، 18(رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، 20 (دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)، 21 (دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله «عج») و 22 (رشته‌هاي تحصيلي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي) در آزمون سراسري معرفي شده‌اند، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند پس از بررسي مراحل مصاحبه و يا صلاحيت‌هاي عمومي گزينش آنها از سوي دانشگاهها و موسسات و يا هيأتهاي مركزي گزينش ذيربط، نتايج پذيرفته‌شدگان نهايي ‌رشته‌هاي مختلف تحصيلي داوطلبان مذكور و همچنين آندسته از داوطلباني كه نتيجه مصاحبه آنها در مرحله تجديد نظر از سوي مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش مورد تأييد قرار گرفته است به شرح فهرست مندرج در سايت اين سازمان اعلام مي‌گردد. قبول‌شدگان لازم است با در دست داشتن مدارك لازم براي ثبت‌نام در يكي از روزهاي شنبه مورخ  95/8/8 و يا يكشنبه مورخ 95/8/9 به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نمايند. كليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. عدم مراجعه بموقع براي ثبت‌نام به منزله انصراف از قبولي رشته‌اعلام شده خواهد بود.

داوطلباني كه علاوه بر كدهاي اعلام شده در اين اطلاعيه داراي قبولي قبلي نيز بوده‌اند مي‌بايست در رشته قبولي جديد ثبت نام نمايند، و قبولي قبلي آنان لغو خواهد شد. 

تذكر1: در كد رشته‌هاي تحصيلي مربوط به دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران (كد 20) و دانشگاه علوم‌قضايي و خدمات ‌اداري ‌دادگستري (كد 14) بدليل عدم تأييد نتيجه مصاحبه داوطلبان از سوي مؤسسات ذيربط، هيچ پذيرفته‌شده‌اي براي دانشگاههاي مذكور اعلام نخواهد شد.

تذكر2: بدليل عدم ارسال نتيجه مصاحبه از سوي هيأت مركزي گزينش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در رشته‌هاي تحصيلي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي (كد 22 و ساير رشته‌هاي ذيربط) داوطلبي به عنوان پذيرفته شده رشته‌هاي ذيربط  در این مرحله اعلام نخواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور