اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص رشته‌هاي جغرافيا، روانشناسي و علوم تربيتي در آزمون سراسري سال 1395

1395/05/23

 به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال 1395 مي‌رساند به استناد نامه شماره 2/101807 مورخ 95/5/18 معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داوطلباني كه هريك از كدرشته محل‌هاي مربوط به رشته‌هاي جغرافيا، روانشناسي و علوم تربيتي را انتخاب مي‌‌نمايند، مي‌رساند:

1- دانشگاههاي مجري دوره كارشناسي جغرافيا در صورت داشتن مجوز قبلي از شوراي گسترش  آموزش عالي مي‌توانند بنا به تشخيص خودشان از ميان  قبول‌شدگان كنكور سراسري  در رشته‌ جغرافيا نسبت به توزيع آنها در گرايش‌هاي شش‌‌گانه اقدام نمايند.

2- دانشگاههاي مجري دوره كارشناسي روانشناسي و علوم تربيتي نيز مجازند پذيرفته‌شدگان را بنا به تشخيص خود به دوره كارشناسي مشاوره و راهنمايي تحصيل هدايت نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور