اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اصلاح عنوان دانشكده فني و مهندسي گرمسار

1394/05/28

 سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1394 مي‌رساند با توجه به مكاتبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عنوان دانشكده فني و مهندسي گرمسار به «دانشگاه گرمسار» ( داراي موافقت اصولي ) اصلاح مي‌گردد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور