اطلاعیه سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص اعلام نتایج اولیه آزمون تبدیل وضع کارکنان اداری به رییس شعبه در سال 1399

1400/01/15

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون تبدیل وضع کارکنان اداری به رییس شعبه در سال 1399 می رساند، کارنامه آزمون مذکور از امروز یکشنبه مورخ 15/01/1400 در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. 

براساس آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی و همچنین اطلاعیه آزمون مندرج در درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور (مورخه 99/10/17)، ملاک قبولی در آزمون، کسب حداقل 60 درصد  نمره کل می باشد. بنابراین افرادی مجاز به شرکت در مصاحبه تخصصی و حرفه ای می باشند که براساس کارنامه آزمون، نمره کل 60 و یا بالاتر را کسب نموده اند.

اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزیرات حکومتی براساس جدول زمان بندی و طی نامه رسمی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها، متعاقباً از واجدین شرایط برای حضور در مصاحبه دعوت به عمل می آورد. 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور