اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام و تمديد مهلت ثبت نام درآزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1400

1399/09/09

پيرو اطلاعيه مورخ 99/09/01 بدينوسيله ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1400 به اطلاع متقاضيان ثبت نام مي رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضیانی كه تا اين تاريخ (99/09/09) براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز چهارشنبه مورخ 99/09/12 نسبت به ثبت نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و اطلاعيه هاي صادر شده و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به درگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام:

ردیف

گروه

مجموعه امتحانی

اصلاحات صورت گرفته

1

علوم انسانی

2112- علوم اقتصادي

رشته «اقتصاد نفت و گاز» بصورت بدون گرایش پذیرش می شود و دو گرایش « حقوق و قراردادهاي نفت و گاز» و «بازارها و ماليه نفت و گاز» به دلیل منسوخ شدن از رشته مذکور حذف گردید.

2

علوم انسانی

2148- مشاوره

علاوه بر فارغ التحصیلان رشته های کارشناسی ارشد  مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ارشد «مشاوره (تمامی گرایش ها)» نیز مجاز به ثبت نام و پذیرش در این مجموعه امتحانی هستند.

3

علوم انسانی

2160- علوم سياسي و روابط بین الملل

نام رشتهگرایش «مطالعات سياسي انقلاب اسلامي گرایش جامعه شناسی جمهوری اسلامی ایران» به «مطالعات سياسي انقلاب اسلامي گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردید.

4

علوم انسانی

2177- محیط زیست

نام رشتهگرایش « محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست» به رشته «آموزش محیط زیست» بدون گرایش اصلاح شد.

5

علوم انسانی

2177- محیط زیست

رشتهگرایش «محیط زیست گرایش برنامه ریزی» به این مجموعه امتحانی اضافه گردید. پذیرش در این رشتهگرایش فقط توسط «دانشگاه تهران» صورت خواهد گرفت.

6

گروه هنر

2504- پژوهش هنر

رشته «حكمت هنرهاي ديني» به این مجموعه امتحانی اضافه شد. پذیرش در این رشته گرایش فقط توسط «دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب» صورت خواهد گرفت. یادآور میشود این رشته همانند سال قبل برای آزمون سال 1400 از مجموعه امتحانی 2136 هم پذیرش خواهد داشت ولی برای سال 1401 صرفاً از مجموعه امتحانی 2504 پذیرش خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور