اعلام نفرات برتر آزمون سراسری سال 1398

1398/05/15

   نفرات برتر هر يك از گروههاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1398 به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور