داوطلب گرامي با توجه به عدم وصول مصوبه هيات محترم وزيران درخصوص ميزان هزينه ثبت نام آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۸، مبلغ دریافتی بصورت علي الحساب مي باشد. بديهي است پس از وصول مصوبه هزينه ثبت نام آزمونهاي سال 1398، مبلغ مابه التفاوت هزينه ثبت نام در مراحل بعدي اخذ خواهد شد.

1397/09/06
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور