اطلاعيه هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی درخصوص نتايج آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور سال 1396

1397/07/04

 بدين وسيله به اطلاع كليه شرکت کنندگان در آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور در سال 1396 که نسبت به نتیجه آزمون معترض بودند، می رساند:

با بررسی های به عمل آمده درخصوص اعتراضات واصله، به اطلاع می رساند که پاسخنامه داوطلبان مذکور مجدداً بررسی و نتیجه تصحیح اوراق آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور مورد تأیید قرار گرفت و هیچگونه مغایرتی بین نمرات اعلام شده، مشاهده نگردید."

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور