کسب رتبه برتر سازمان سنجش اموزش کشور در چهاردهمين دوره جشنواره ملي شهيد رجايي

1397/06/17

سازمان سنجش آموزش كشور در چهاردهمين دوره جشنواره ملي شهيد رجايي بر مبناي ارزيابي عملكرد در ابعاد عمومي و اختصاصي توسط سازمان اداري و استخدامي، به عنوان دستگاه برتر در سال 1397 انتخاب وآقاي دكتر خدايي معاون وزير و رييس سازمان سنجش آموزش كشور با دريافت تنديس و لوح تقدير از جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري مورد تقدير قرار گرفتند .

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور