قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون هاي TOEFL و GRE در خصوص اعتبار مراکز برگزار کننده آزمون

1393/10/10

اطلاعات اين صفحه در تاريخ 24/05/95 بروزرساني شده است


به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون هاي TOEFL وGRE ميرساند تنها مداركي از سوي اين سازمان مورد تائيد و گواهي قرار مي گيرد كه مركز برگزاري آزمون مجوز لازم را از اين سازمان دريافت نموده و تحت نظارت اين سازمان قرار داشته باشد.

اخيرا اطلاع حاصل شده است كه در شهر كرمان موسسه اي به نام مركز آموزش خانه زبان كرمان بدون دريافت مجوزهاي لازم از سوي اين سازمان اقدام به برگزاري آزمونهاي TOEFLو GRE مي نمايد .لذا يادآوري مي گردد مدارك داوطلباني كه در مركز ياد شده در آزمون شركت مي نمايند از نظر اين سازمان داراي اعتبار نيست و مورد تائيد براي ارسال به مراكز آموزشي قرار نخواهد گرفت. لازم به ذکر است که مدارک ارسالی از سوی مرکز فوق در حال بررسی می باشد.

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور