مطلب ویژه

اختتاميه هجدهمين المپياد بين‌المللي رياضي و دهمين المپياد بين‌المللي شيمي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزارگرديد

مراسم اختتاميه هجدهمين المپياد بين‌المللي رياضي و دهمين المپياد بين‌المللي شيمي با حضور جناب اقاي دکتر تسليمي قايم مقام وزيرعلوم ، تحقيقات و فناوري ، جناب اقاي دکتر خدايي معاون وزير و رييس سازمان سنجش اموزش کشور ،روساي برخي دانشگاهها و همچنين