مطلب ویژه

اعلام نفرات برتر ازمون سراسري سال 1398

نفرات برتر هر يک از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان ازمون سراسري سال 1398 به شرح ذيل اعلام مي گردد...

هشدار جدي به داوطلبان‌ازمون سراسري

با نزديک شدن به زمان اعلام نتيجه اوليه ازمون سراسري و انجام انتخاب رشته مشاهده مي شود برخي از افراد و موسسات سودجو و کلاهبردار با انجام تبليغات واهي و با سوءاستفاده ازنام عنوان مسيولان و کارشناسان سازمان سنجش اموزش کشور و با جعل ارم سازمان از طريق شبکه هاي مجازي، رسانه هاي شنيداري و ديداري، رسانه هاي مکتوب و ...