مطلب ویژه

راهنماي عملي انتخاب رشته ازمون سراسري ورود به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي سال 1396

ساده سازي شرکت در مراحل ازمون سراسري، از ثبت نام تا انتخاب رشته، يکي از اهداف سازمان سنجش است. با اين هدف در کنار دفترچه ها و اطلاعيه هاي رسمي، دفترچه هاي کاربردي و ويژه نامه هاي راهنما براي استفاده داوطلبان و خانواده ها تهيه شده است.

نشست خبري رياست سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص اعلام نتايج اوليه ازمون سراسري سال 96برگزار گرديد

دکتر ابراهيم خدايي معاون وزير و رييس سازمان ساعت 30:10صبح روز يکشنبه 15مرداد ماه با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي به جزييات اعلام نتايج اوليه و همچنين...

قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ازمون سراسري 96

ويژه‌نامه راهنماي انتخاب رشته ازمون سراسري سال 96

اعلام نفرات برتر ازمون سراسري سال 1396

نفرات برتر هر يک از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان ازمون سراسري سال 1396 به شرح ذيل اعلام مي گردد...