مطلب ویژه

کسب رتبه اول توسط سازمان سنجش اموزش کشور در "اولين دوره ارزيابي جايزه دولت الکترونيک جمهوري اسلامي ايران در سال 1395"

سازمان سنجش اموزش کشور به عنوان نهادي تخصصي در دو حوزه "سنجش علمي" و "ارزشيابي اموزشي و تضمين کيفيت اموزش عالي" فعاليت مي کند و همواره در صدد ان است که عملکرد خود را با تاکيد بر رويه هاي علمي و بهره گيري از دانش روز بهبود بخشد تا...