مطلب ویژه

قطع موقت سيستم پيشخوان خدمات الکترونيکي سازمان سنجش اموزش کشور

با توجه به تغييرات اعمال شده در سامانه اتوماسيون اداري سازمان سنجش اموزش کشور، سيستم پيشخوان خدمات الکترونيکي اين سازمان به ادرس http://darkhast.sanjesh.org و پورتال رهگيري الکترونيکي مکاتبات به ادرس http://rahgiri.sanjesh.org از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 08/02/1400 موقتاً مسدود مي باشد لذا...